Γιατί, κ. Μπατζελή;

Από την πρωτοβουλία κατοίκων τούμπας

Μια εκπληκτική ανοιχτή επι­στολή, η οποία απευθύνεται προς την Κατερίνα Μπατζελή, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας και τέως υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας έστειλε (και δημοσι­εύουμε) ο Δημήτρης Πλάτωνος Ιατρού (γραφίστας, πτυχιούχος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών – τμήμα Ελληνι­κού Πολιτισμού του ΕΑΠ).

Ο Ιατρού έκανε κάτι απλό: μπήκε στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ και ανέ­συρε ερώτηση της βουλευτή και τέ­ως ευρωβουλευτή προς την Κομισιόν, τον Νοέμβριο του 2008, με την οποία η Μπατζελή έθετε το θέμα του ΧΥΤΑ στην Κερατέα και ζητούσε «τη λήψη μέτρων εναντίον της Ελλάδας σε περί­πτωση που διαπιστώσει παραβάσεις»! Σήμερα η ίδια αυτή Μπατζελή, στον χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, βρί­ζει τους διαδηλωτές της Κερατέας, οι οποίοι υπερασπίζονται την περιο­χή τους από τον ίδιο ΧΥΤΑ. Ένα ακόμη δείγμα της πολιτικής κατάπτωσης και αθλιότητας που γνωρίζει αυτή η χώρα στο όνομα των εργολάβων, των μνημο­νίων και όλων των άλλων που σαν λαί­λαπα έχουν πέσει στα κεφάλια μας. Ας μην σας κουράζουμε όμως. Το ίδιο το κείμενο της επιστολής τα λέει… όλα!

«Αξιότιμη κ. Μπατζελή,
Σήμερα παρακολούθησα σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι τη διαμαρτυρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι πολι­τικές ομάδες των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελεύθερων για τα 2.500 + 1 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα. Στο διαδίκτυο σας παρακολούθησα να ειρωνεύεστε και να καταφέρεστε σε έντονη γλώσσα εναντίον του διαδηλω­τή, ο οποίος αναφερόταν κυρίως στην Κερατέα και για το επίμαχο θέμα της κατασκευής ΧΥΤΑ στην περιοχή, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Δεν ντρέπε­σαι νέος άνθρωπος», «Αυτό είναι δημο­κρατία!» και άλλα.

Από την ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ, που έχει τον τίτλο «Πρώτα ο πολίτης», αντλώ και αντιγράφω ερώτησή σας προς την Ε.Ε. σχετικά με την κοινοτι­κή συγχρηματοδότηση του ΧΥΤΑ Κε­ρατέας, με ημερομηνία δημοσίευσης 10.11.2008:

«Η διαχείριση των στερεών αποβλή­των είναι ένα σοβαρό θέμα για την Ελ­λάδα με διαστάσεις περιβαλλοντικές και κοινωνικές. Για την Αττική ορίστηκε ως ένας από τους Χώρους Υγειονομι­κής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) περιο­χή στην Κερατέα, η οποία ωστόσο έχει κηρυχθεί “Αρχαιολογική περιοχή, ιστο­ρικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσι­κού κάλλους”. Ερωτάται η Επιτροπή:

♦ Θεωρεί ότι γίνεται σωστή εφαρμο­γή της οδηγίας 2006/12/ΕΚ[1][1][2], η οποία προβλέπει με σαφήνεια στο άρ­θρο 4 ότι τα κράτη – μέλη οφείλουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα χωρίς να βλάπτονται τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον;

♦ Πόσο υψηλά στις προτεραιότητές της είναι η προστασία χώρων πολιτιστι­κού ενδιαφέροντος;

♦ Ελέγχεται η τήρηση των όρων δια­χείρισης των απορριμμάτων και ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

♦ Έχει σκοπό να προβεί η Επιτροπή στη λήψη μέτρων εναντίον της Ελλάδας σε περίπτωση που διαπιστώσει παραβά­σεις; Ποια είναι αυτά;

♦ Δεδομένου μάλιστα ότι η λύση των ΧΥΤΑ θεωρείται πλέον τεχνολογικά παρωχημένη στην υπόλοιπη Ε.Ε., ποιες άλλες λύσεις θα μπορούσαν να προτα­θούν ώστε να αποφευχθεί η υποβάθ­μιση ενός χώρου αρχαιολογικής αξίας και φυσικού κάλλους;».

Υπογραφή… φαρδιά-πλατιά: Κατερί­να Μπατζελή!

Τι έγινε, λοιπόν, άραγε, αξιότιμη κ. Μπατζελή, μετά από δύο χρόνια; Τα «ανεμόδαρτα ρήματα ορφάνεψαν» και τα «σήμαντρα της γλώσσας σιώπησαν». «Ψυχές που έθρεψε ο λωτός». Ο νεα­ρός διαδηλωτής, τον οποίο ειρωνευτή­κατε, αναφέρθηκε «στους κατοίκους της Κερατέας που παλεύουν ενάντια στους σύγχρονους βαρβάρους» και εί­πε ότι: «Αυτοί οι σύγχρονοι βάρβαροι δεν είναι από την Ασία, είναι από την Ελλάδα».

Από κείμενο με τίτλο «Γαίας ατίμωσις» (1954) του μεγάλου δάσκαλου της ελληνικής αρχιτεκτονικής, ζωγράφου και στοχαστή Δημήτρη Πικιώνη αντλώ απόσπασμα και το αντιγράφω: «Η Γη τούτη κείτεται τώρα ως το πριν όμορφο σώμα ενός θεϊκού πλάσματος όπου κατατρώγει τις σάρκες του η αρρώστεια. Κι αν είχε μιλιά – κι έχει, αλλά δεν την ακούμε – θα έλεγε: Δείλαιοι και αμαθείς και βάρβαροι, τι κάνετε; Τι αφανίζετε; Δεν ξέρετε ότι είμαι η μη­τέρα κι η τροφός, το λίκνο, η κοιτίδα, η μήτρα της περασμένης δόξας και της μελλούμενης; Μάταια θαυμάζετε τα μνημεία που έστησαν κάποτε τα παιδιά μου. Δεν ξέρετε πως είναι σαρξ εκ της σαρκός μου, και πως όταν η Μορφή μου αφανισθεί, η δικιά τους θα χάσει το νό­ημά της;

(…) Δεν βλέπω πια βωμούς των θεών επάνω εις τα όρη μου και τους λόφους, πάρεξ τα γραφεία και τις μηχανές των Εταιρειών σας. Εκείνοι ήταν σημάδι λα­τρείας σε σας δεν απόμεινε παρ’ η κα­τώτερη μορφή της σχέσης με τη Φύση, η εκμετάλλευση.

(…) Μα τι τ’ όφελος η ύβρις μένει. Τί­ποτα πια δεν μπορεί να την απαλείψει, θα μείνει εις τον αιώνα. Τρισμέγιστη εί­ναι η ενοχή μας. Κι όχι μονάχα απένα­ντι του εαυτού μας μα έναντι της μνή­μης των περασμένων, έναντι του μέλ­λοντος και έναντι όλων των λαών της οικουμένης.

‘‘Μα οι ανάγκες;’’ θα μου πείτε. Εκείνοι που βάζουν αυτό το ερώτημα ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είναι η αδή­ριτη χρεία, αυτή καθεαυτή, η αιτία της καταστροφής. Η αιτία έγκειται στον τρόπο που ανεχθήκαμε να θεραπευθεί αυτή η χρεία. “Δείλαιοι και αμαθείς και ‘βάρβαροι”».Σήμερα, αξιότιμη κ. Μπατζελή, ποι­ους άραγε θα αποκαλούσε έτσι ο μεγά­λος στοχαστής; Μήπως ο Πικιώνης με­τεμψυχώθηκε στον νεαρό διαδηλωτή;

♦ Ποιος θέλει να καταστρέψει σήμερα μια «Αρχαιολογική περιοχή, έναν ιστο­ρικό τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», όπως εσείς σωστά επισημαί­νετε στην ερώτησή σας προς την Ε.Ε.;

♦ Ποιος βάζει τις αστυνομικές δυνά­μεις να χτυπάνε με λυσσώδη μανία ηλι­κιωμένους, γυναίκες, παιδιά, εκλεγμέ­νους άρχοντες και να τους ψεκάζουν με χημικά, να βρίζουν χυδαία, να μπαίνουν στην πόλη της Κερατέας και να συμπε­ριφέρονται σαν δυνάμεις κατοχής;

Τι έγινε, άραγε, αξιότιμη κ. Μπατζε­λή; «Η στάχτη έγινε κανόνας φωτιάς».

Στη χώρα της μίζας και της λήθης ο εθνικός μας εργολάβος λυσσομανά στο σώμα της ρημαγμένης Αττικής. But don’t worry, Mrs Bartzeli , you are member of the Greek Parliament . Οι «ζογκλέρ», που έλεγε ο αείμνηστος Αντώνης Τρίτσης για ορισμένα μέλη του κοινοβουλί­ου μας, τον οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Κινήματός σας απέπεμψε από το Υπουργείο Χωρο­ταξίας και Περιβάλλοντος αντικαθιστώ­ντας τον με τον εκλεκτό του εθνικού μας εργολάβου.

Θα σας τα υπενθυμίζουμε εμείς οι «γραφικοί». Και επειδή ειρωνευτήκατε τον διαδηλωτή με τη φράση «αυτό είναι δημοκρατία!»: Γνωρίζετε πάρα πολύ κα­λά ότι οι λέξεις Δημοκρατία, Οικονομία και Οικολογία γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και κληροδοτήθηκαν στην πα­γκόσμια κοινότητα. Δυστυχώς, στη χώ­ρα της μίζας και της λήθης δεν κατανο­ούμε ότι η οικονομία, δηλαδή ο νόμος του οίκου, δεν μπορεί και δεν πρέπει να καταλύει την οικολογία, δηλαδή τον λόγο του οίκου. Γιατί, όταν καταλύεται ο λόγος του οίκου, απειλείται η δημο­κρατία.

Γι’ αυτό το αγαθό, τη δημοκρατία, αγωνίστηκαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι στο Μαραθώνα ώστε να είναι σήμερα προνομιακό στον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα επίσης γεννήθηκε η έννοια του Ορίου και της Διαλεκτικής, γεννήθηκε επίσης η λέξη Μέτρο. Έννοιες και λέξη παντελώς άγνωστες στους καταστρο­φείς, στους μεγαλοεργολάβους, στους εμπρηστές, στους κλέφτες της δημόσι­ας περιουσίας, στους ανάλγητους και τους αδιάφορους.

Από αυτούς παραδίδεται, κατατρώ­γεται και αποσυντίθεται το σώμα της ελληνικής γης και η δημοκρατία μας. Δεν απειλείται από τον διαδηλωτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η δημοκρατία, δεν απειλείται από τους σθεναρά αγω­νιζόμενους κατοίκους της Κερατέας ή από κάθε Έλληνα πολίτη που αγαπά τον τόπο του, που πληγώνεται γι’ αυτόν, που πασχίζει γι’ αυτόν, που τον οραματίζε­ται, που τον ονειρεύεται καλύτερο (…).

Μετά τιμής Δημήτρης Πλάτωνος Ιατρού

Posted on Τρίτη, 5 Απριλίου, 2011, in Δικαιοσύνη, Εθνικά, Καθημερινά, Κοινωνικά, Οικονομία, Περιβάλλον, Πολιτική and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. 1 σχόλιο.

  1. Κυριε Δ.Π.Ι. έχετε την καλοσύνη να εξηγήσετε πώς αναπτύσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία στην περιοχή, καταπατώντας «με ήθος» .. Όποιος έχει πρόθεση να εκπροσωπεί, καθώς και να διάγεται για τα συμφέροντα της περιοχής, είθεισται να πορεύεται με αρχές. Οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις, προσνομής ξενης περιουσίας πιθανόν να εκλείπουν. Λυπάμαι, ειδικότερα όταν διαπιστώνονται τέτοιες συμπεριφορές σε νεότερες γενιές.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: