Κάρτα του Πολίτη – Πρόταση στη Διαβούλευση (2)

Ενώπιον πολιτείας και συμπολιτών μας καταθέτουμε τους εξής προβληματισμούς:

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Με την επίκληση της υποτιθέμενης παραβίασης της προστασίας του προσωπικού δεδομένου που ονομάζεται θρήσκευμα, πριν λίγα χρόνια η πολιτεία αφαίρεσε το θρήσκευμα από τις αστυνομικές ταυτότητες. Σήμερα, η πολιτεία επιθυμεί να δημιουργήσει τη νέα ταυτότητα («κάρτα πολίτη») με δυνατότητα εμπλουτισμού της με σωρεία προσωπικών δεδομένων. Θα θέλαμε να μάς διευκρινισθεί τί από τα δύο πρεσβεύει τελικά η πολιτεία, την αφαίρεση ή την προσθήκη προσωπικών δεδομένων στην ταυτότητα.
 • Η θεσμοθετημένη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οφείλει να γνωμοδοτήσει απαραιτήτως προτού προχωρήσει η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (όπως αυτή που επισύρει η «κάρτα του πολίτη»). Ωστόσο η γνώμη της δεν έχει κάν ζητηθεί, όπως έχει επισημάνει η ίδια η Αρχή ήδη από καιρό (www.dpa.gr Δελτίο Τύπου 6-10-2010). Θα θέλαμε να μάς διευκρινισθεί αν πρόκειται να γνωμοδοτήσει η Αρχή, μάλιστα δε με ειδικό βάρος «βέτο» σε περίπτωση αρνητικής της τοποθέτησης.
 • Η κυβέρνηση συναντώντας την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας –δηλαδή τον επίσημο φορέα της θρησκευτικής συνείδησης της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων– ενημέρωσε επισήμως ότι «η κάρτα του πολίτη περιλαμβάνει μόνο μεταφορά στοιχείων της αστυνομικής ταυτότητας». Στο παρόν προς διαβούλευση κείμενο γίνεται σαφές ότι η κάρτα θα περιλαμβάνει πλείστες όσες πρόσθετες εφαρμογές «στο μακρύ δρόμο προς την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης». Θα θέλαμε να μάς διευκρινισθεί τί από τα δύο ισχύει.
 • Στο περί «τεχνικών χαρακτηριστικών» κεφάλαιο γίνεται αναφορά ότι «τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα και η χρήση της θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα.» Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν αυτές οι «διεθνείς δεσμεύσεις» περιλαμβάνουν τη συνθήκη Πρυμ, με την οποία κάθε κράτος μέλος που θεωρεί πολίτη του ύποπτο (όχι καταδικασμένο, αλλά απλώς ύποπτο) θα έχει το δικαίωμα να συγκεντρώνει και αποθηκεύει πληροφόρηση κυτταρικού δείγματος (DNA) στη μεγάλη βάση δεδομένων SIS III (3η γενιά Schengen Information System) στις Βρυξέλλες, με δυνατότητα πρόσβασης από οποιοδήποτε κράτος-μέλος. Είναι δε προφανές ότι η αντιστοίχιση του DNA με το κάθε πρόσωπο από το σύστημα SIS III απαιτεί ευέλικτη αναγνώριση & ταυτοποίηση, όπως η τεχνολογία RFID που φέρει η Κάρτα του Πολίτη.
 • Σε συνέχεια των παραπάνω, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας (Νόμος 2472/97) είναι δίκαιο που υπερισχύει της Συνθήκης Πρυμ, ή τελικά έχετε δεσμευθεί αγνοία της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και τώρα συζητάμε για τα μάτια του κόσμου. Προσευχόμαστε ειλικρινά να μάς αποδείξετε εμπράκτως το πρώτο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Σε όλο το προς διαβούλευση κείμενο γίνεται αντιληπτό ότι η κάρτα είναι προαιρετική («γιά όποιον ποιλίτη το επιθυμεί» κλπ κλπ). Θα θέλαμε να μας διευκρινισθεί τότε ο λόγος απόταξης τεσσάρων αστυνομικών – όλοι οικογενειάρχες με άψογο μητρώο πολυετούς υπηρεσίας – οι οποίοι αρνήθηκαν να παραλάβουν την «κάρτα του πολίτη» για λόγους Ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης.
 • Αναφέρετε ότι «ο σχεδιασμός υλοποίησης της Κάρτας Πολίτη βασίζεται στη διεθνή εμπειρία». Διεθνής εμπειρία βεβαίως είναι και η περίπτωση της Βρετανίας προσφάτως, όπου η κυβέρνηση ακύρωσε την πρόθεση εισαγωγής της κάρτας του πολίτη με μόλις δέκα χιλιάδες υπογραφές διαμαρτυρίας Βρετανών πολιτών. Σημειωτέον ότι το δημόσιο της οκταπλάσιας σε πληθυσμό Βρετανίας λειτουργεί με περίπου με τον ίδιο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που έχει το ελληνικό κράτος, και χωρίς να απαιτείται η κάρτα του πολίτη. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αντίστοιχα με την παραπάνω διεθνή εμπειρία θα λάβετε εξίσου σοβαρά υπ’όψιν τις υπογραφές πολλαπλασίων Ελλήνων συμπολιτών μας, με τις οποίες διατυπώνουν την κάθετη αντίρρησή τους στην κάρτα του πολίτη;

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΤΑΣ

 • Σύμφωνα με το κείμενο, η κάρτα δεν έχει bar code αλλά πλίνθιο, το οποίο είναι μέσο εφαρμογής της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων (RFID), η οποία έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες και προεκτάσεις εφαρμογής έναντι του γραμμωτού κώδικα, δηλαδή:

a. Ανάγνωση του περιεχομένου της εξ αποστάσεως και εν αγνοία του κατόχου της,
b. Προσθήκη πληροφοριών και επεξεργασία των δεδομένων της εν αγνοία του κατόχου της,
c. Δυνατότητα χρήσης ως πλήρους μέσου για αγοραπωλησίες,
d. Μη ελεγχόμενη προσβασιμότητα από οποιονδήποτε διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία.
Θα θέλαμε να μας διευκρινισθεί η σκοπιμότητα χρήσης αυτής της τόσο περίπλοκης και ακριβής τεχνολογίας σε μία κάρτα που απλά συγκεντρώνει μερικούς διαφορετικούς αριθμούς μητρώου από διάφορες συναλλαγές του πολίτη με το κράτος.

 • Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν κατά τη γνώμη των ειδικών σας η τεχνολογία RFID και η κάρτα καθεαυτή παραχαράσσεται ή/και το περιεχόμενό της αλλοιώνεται. Αν ναι, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε περαιτέρω εάν το επόμενο βήμα σας θα ήταν η παραίτηση από τέτοιο μέσο είτε η ακόμη εντονώτερη χρήση του, όπως το σωματικό εμφύτευμα.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΡΤΑΣ

 • Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί η καλύτερη και ταχύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του κράτους απαιτεί να πάρουμε (οποιουδήποτε είδους) κάρτα. Η εσωτερική οργάνωση του κράτους και η μείωση της γραφειοκρατίας αφορά στις καλύτερες και πιο αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων του ίδιου του κράτους και όχι στο αν ο πολίτης προσκομίζει στο κράτος ένα μικροτσίπ αντί για το προσωπικό όνομά του. Για να γίνει σαφέστερο αυτό που λέμε – αν το ΙΚΑ πληρώνει δεκάδες χιλιάδες συντάξεις σε νεκρούς, αυτό προφανώς δε σχετίζεται με το αν ο νεκρός είπε όνομα ή επέδειξε μικροτσίπ ώστε να πληρωθεί.
 • Αδυνατούμε να εννοήσουμε γιατί η «κάρτα του πολίτη» θα βοηθήσει να χτυπηθεί η διαφθορά, όταν το πρόβλημα διαφθοράς της πατρίδας μας δεν ήταν ποτέ να βρεθούν οι ένοχοι, αλλά πραγματικά να εφαρμόζονται οι νόμοι και πραγματικά να τιμωρούνται οι ένοχοι.
 • Θα εκτιμούσαμε τα κονδύλια για τις κάρτες αυτές να κατατίθονταν απευθείας στο λογαριασμό που θέσπισε η Πολιτεία για τη μείωση του εθνικού χρέους μας. Συζητάμε για κάτι που αλήθεια δεν έχουμε ανάγκη, όταν ολοένα και περισσότεροι από εμάς, που ζητάτε τη γνώμη μας, ήδη χάνουμε τις δουλειές μας και βυθίζουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας σε μιά καθημερινότητα με περισσότερη φτώχεια.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ
Το Σύνταγμα της πατρίδας μας προσδιορίζει ότι «επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού» ή οποία «τηρεί απαρασάλευτα…τις ιερές παραδόσεις» (άρθ.3, παρ.1). Προφανώς κανείς δεν σας ζητά να πιστεύετε στην Ορθοδοξία, είναι δικαίωμά σας. Όμως είναι απαραβίαστη συνταγματική υποχρέωσή σας να σέβεσθε τη θρησκευτική συνείδηση του λαού που εντέλλεσθε να υπηρετείτε, καθώς και τις ιερές ορθόδοξες παραδόσεις του. Αυτές ακριβώς οι ιερές μας παραδόσεις εντέλλουν να αρνηθούμε να φέρουμε μαζί μας ή πάνω στο σώμα μας διακριτικό στίγμα της κρατούσας εξουσίας εν είδει ονόματος ή αριθμού, προκειμένου μόνο έτσι να αγοράζουμε ή να πουλάμε. Δυστυχώς αυτά ξαναέγιναν και επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και οι τότε φύλακες της ίδιας ιεράς παράδοσης την οποία και ομολογούμε προτίμησαν το θάνατο από το σφράγισμα.

Παρακαλούμε για τους παραπάνω λόγους να αναθεωρήσετε και να ανακαλέσετε πλήρως την «κάρτα του πολίτη». Δεν είναι ζήτημα έμπρακτου σεβασμού μόνο στο Σύνταγμα της πατρίδας μας, ούτε μόνο στο πνεύμα του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Είναι κυρίως θέμα σεβασμού στο συνάνθρωπό σας, τον Έλληνα Ορθόδοξο, που οι παπούδες του έχυσαν το αίμα τους για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία. Κάντε το πρώτο βήμα να βγούμε από την κρίση ηθικού και πνευματικού ελλείμματος, γιατί αυτή πάντα προπορεύεται της κάθε άλλης κρίσης.

Με εκτίμηση,

Σύναξη Νέων Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών.

 

Advertisements

Posted on Τρίτη, 30 Νοέμβριος, 2010, in Θεολογία, Καθημερινά, Κοινωνικά, Νέοι, Νομοθεσία, Πνευματικά, Πολιτική, Τεχνολογία and tagged , , , . Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: